Skambinkite +370 665 19000
NEMOKAMAS pristatymas nuo 49 Eur.

Pirkimo taisyklės

Runway-sale naudojimosi taisyklės


1. Šios naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir UAB "HPH GROUP“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.runway-sale.com susijusios nuostatos.
1.1. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės Runway-sale svetainėje.
1.2. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Runway-sale turi teisę išimtinai tik:
    1.2.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.2.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
    1.2.3. Juridiniai asmenys.
1.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.2. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Runway-sale.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.
2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Runway-sale vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve Runway-sale, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos.
3.2. Punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
3.3. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

4. Pardavėjo teisės
4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Runway-sale.
4.2. Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes arba iš anksto apmokėjus ir nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į Runway-sale parduotuvę.


5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Runway-sale duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Runway-sale klientų aptarnavimo skyrių.
5.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Runway-sale turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
5.5. Interneto parduotuvės Runway-sale Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Runway-sale skelbiamos sąlygos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Runway-sale įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
6.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.


7.Prekių kainos
7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Runway-sale nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.


8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
    8.1.1. Elektronine bankininkyste: tiesiogiai – „Swedbank“, SEB; Luminor bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Paysera, Paypal.
    8.1.2. Banko kortele.
    8.1.3. Grynais pinigais arba banko kortele užsakymo pristatymo per kurjerį arba atsiėmimo atsiėmimo punkte metu.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje Runway-sale, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
9.2. Prekių pristatymo paslauga:
     9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
     9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
     9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
     9.2.4. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:
                ·  per DPD kurjerių tarnybą (išskyrus Neringos miestą): 4,9 Eur;
                        Vietoj prekių pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti prekių atsiėmimą Runway-sale atsiėmimo punkte (Savanorių pr. 404, Kaunas), kuris yra nemokamas.  
       9.2.5. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Dalis prekių, kurios yra Pardavėjo sandėlyje, pristatomos per 3 d.d., kitos – 30 d. d. eigoje. Terminai preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes per nurodytą laikotarpį, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.5. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
Pirkėjai siuntas atsiėmę iš paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Runway-sale.
9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės (dydis, kaina, dėvėjimo būklė ir kt.) nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.7. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinama visa jo sumokėta suma, išskyrus Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. 


10. Prekių grąžinimas

10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą.
10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
     10.3.1.Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
     10.3.2. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės ir kt.;
     10.3.3. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
     10.3.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
     10.3.5. Kokybiškų Prekių grąžinimas į Runway-sale atsiėmimo punktą nemokamas, siunčiant kitu būdu, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo. 
     10.3.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos.
10.4. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo dienos. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Runway-Sale svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Runway-sale.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Runway-sale pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje www.runway-sale.com).
13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
        -gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
        -įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
        -Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.